Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 23 2014

wastedspace
potem znów siedzę na łóżku i przelatuje
przeze mnie wiele uczuć, które nie całkiem
pojmuję.
potem zabraniam sobie myślenia.
istnieją pytania bez odpowiedzi.
— Charles Bukowski

November 20 2014

7304 bb8e 420
Reposted frompolaparis polaparis viaC10H12N2O C10H12N2O
7681 fae5 420

slightlyterroristic:

I can’t really argue

Reposted fromanimasporca animasporca vialesbian lesbian
wastedspace
5005 6dca 420
Reposted frompalegirls palegirls viacolouredhair colouredhair

September 07 2014

4114 a8b4 420
Reposted fromSaturnine Saturnine
9266 5d69 420
Reposted fromSaturnine Saturnine
4423 55b4 420
Reposted fromoutlivethestars outlivethestars viaburdel burdel

July 13 2014

wastedspace
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaburdel burdel
And how odd it is
to be haunted by someone
that is still alive.
— I Guess the Old You is a Ghost (#589: June 25, 2014)
Reposted fromSaturnine Saturnine

July 04 2014

wastedspace
wastedspace

June 25 2014

wastedspace

Jeżeli to z miłości, będzie nam wybaczone,
pozostaną za nami łóżka niepościelone i napoczęte
miasta, rozchylone zasłony, ledwo dotknięte
rzeczy i trochę brudnych naczyń. Jeżeli to z miłości,

nie pozostanie po nas pustka, jest taka wrodzona
gramatyczna niezgodność, pustka nie może zamieszkać
w miejscach przez nasze ciała naznaczonych, wyjdą
natomiast z nich dzieci, kraje i wszelkie kolory.

Jeżeli to z miłości, staną po naszej stronie zwierzęta,
psy porzucone. One wybacza nam tę nieruchomość
i ten zagubiony gdzieś w sobie wzrok. Będziemy leżeć
i będą po nas chodzić dni i przeciągi. Zbudują na nas

miasto i wolne elektrony będą nad nami się roić, warczeć,
i sny, sny będą nasze na zawsze.

~Drugi hipotyk, Tomasz Różycki

June 20 2014

1450 8603 420

naimabarcelona:

"Rehearsal" Balmain jacket photographed by Michael Sanders for Elle Italia January 2013

Reposted fromSaturnine Saturnine
wastedspace
8619 a3de 420
Reposted fromamilak amilak vianettle-carrier nettle-carrier
wastedspace
Nie jesteś warta wiersza.
To dopiero początek,
ale muszę już kończyć,
żebyś nie pomyślała,
że to wiersz.

Nie jesteś warta wiersza,
ale mam ci jeszcze coś do powiedzenia
i muszę to spisać, bo nigdy nie słuchasz
tego, co mówię i może pomyślisz jeszcze,
że to jednak jest wiersz.

Wiersz nie jest wart ciebie,
bo o takich dziewczynach pisze się książki 
albo kręci się filmy, a ty masz to gdzieś, 
kochanie. Mogę ci mówić kochanie czy mogę
ci wmówić kochanie? Przechodzisz obojętnie 
obok wszystkiego. Przechodzisz ludzkie pojęcie 
perfekcji. Tylko nie mów nikomu,
że to wiesz.
— Maria Goniewicz - ***
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaburdel burdel
2242 5420 420
Reposted fromanananana anananana vianettle-carrier nettle-carrier

June 16 2014

6170 5eb2 420

pivoslyakova:

"Mechanical Dolls" by Tim Walker | Vogue Italia, October 2011.

Reposted fromasafeather asafeather

June 11 2014

6219 17a8 420
Reposted fromkniepuder kniepuder viaburdel burdel

June 03 2014

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl